Logo
Max. Min. del Mes

Historico, graficas

Temperatura Max.

Temperatura Min.

22.3C

-4.3C

Outside Temperature History   Outside Humidity History

Average Wind Speed History   High Wind Speed History

Barometer History   Total Rain History

Outside Temperature History   OutsideHumidityHistory

HiWindSpeedHistory   RainHistory

Humedad Max.

Humedad Min.

97%

6 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

5.0C

-25.0C

Viento Max.

67.6 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1035.8 mb

1002.7 mb

Lluvia Total

3.4 mm

Inten. Lluvia Max.

0.8 mm/hr

Sens. Termica Min.

-6.1C

Sens. Calor Max.

20.0C

Max. Min. Anual

Temperatura Max.

Temperatura Min.

22.3C

-4.3C

Humedad Max

Humedad Min.

97%

6 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

5.0C

-25.0C

Viento Max.

67.6 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1035.8 mb

1002.7 mb

Lluvia Total

de Oct. a Sep.

94.2 mm

Inten. Lluvia Max.

34.0 mm/hr

Sens. Calor Max

20.0C

Sens. Termica Min

-6.1C