Logo
Max. Min. del Mes

Historico, graficas

Temperatura Max.

Temperatura Min.

22.0C

-1.3C

Outside Temperature History   Outside Humidity History

Average Wind Speed History   High Wind Speed History

Barometer History   Total Rain History

Outside Temperature History   OutsideHumidityHistory

HiWindSpeedHistory   RainHistory

Humedad Max.

Humedad Min.

95%

14 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

7.8C

-12.2C

Viento Max.

82.1 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1033.4 mb

982.6 mb

Lluvia Total

13.4 mm

Inten. Lluvia Max.

6.4 mm/hr

Sens. Termica Min.

-5.0C

Sens. Calor Max.

20.0C

Max. Min. Anual

Temperatura Max.

Temperatura Min.

24.2C

-3.8C

Humedad Max

Humedad Min.

95%

14 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

7.8C

-15.6C

Viento Max.

82.1 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1037.0 mb

982.6 mb

Lluvia Total

de Oct. a Sep.

130.2 mm

Inten. Lluvia Max.

140.4 mm/hr

Sens. Calor Max

23.3C

Sens. Termica Min

-5.0C