Logo
Max. Min. del Mes

Historico, graficas

Temperatura Max.

Temperatura Min.

19.3C

-0.1C

Outside Temperature History   Outside Humidity History

Average Wind Speed History   High Wind Speed History

Barometer History   Total Rain History

Outside Temperature History   OutsideHumidityHistory

HiWindSpeedHistory   RainHistory

Humedad Max.

Humedad Min.

96%

12 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

12.8C

-16.7C

Viento Max.

51.5 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1025.2 mb

1000.1 mb

Lluvia Total

13.8 mm

Inten. Lluvia Max.

9.2 mm/hr

Sens. Termica Min.

-2.2C

Sens. Calor Max.

17.2C

Max. Min. Anual

Temperatura Max.

Temperatura Min.

23.0C

-0.1C

Humedad Max

Humedad Min.

97%

12 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

15.0C

-16.7C

Viento Max.

62.8 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1026.2 mb

1000.1 mb

Lluvia Total

de Oct. a Sep.

38.2 mm

Inten. Lluvia Max.

34.0 mm/hr

Sens. Calor Max

22.2C

Sens. Termica Min

-3.9C