Logo
Max. Min. del Mes

Historico, graficas

Temperatura Max.

Temperatura Min.

22.0C

-3.0C

Outside Temperature History   Outside Humidity History

Average Wind Speed History   High Wind Speed History

Barometer History   Total Rain History

Outside Temperature History   OutsideHumidityHistory

HiWindSpeedHistory   RainHistory

Humedad Max.

Humedad Min.

95%

18 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

8.9C

-10.0C

Viento Max.

64.4 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1022.6 mb

1003.1 mb

Lluvia Total

8.6 mm

Inten. Lluvia Max.

20.8 mm/hr

Sens. Termica Min.

-6.1C

Sens. Calor Max.

21.1C

Max. Min. Anual

Temperatura Max.

Temperatura Min.

22.0C

-7.0C

Humedad Max

Humedad Min.

96%

7 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

8.9C

-20.6C

Viento Max.

75.6 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1039.6 mb

989.4 mb

Lluvia Total

de Oct. a Sep.

138.6 mm

Inten. Lluvia Max.

52.4 mm/hr

Sens. Calor Max

21.1C

Sens. Termica Min

-10.6C