Febrero 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      0 Total anterior
1               12,0 -4,0 0 0
2                   0 0 lluvia acumulada en el mes
3                   0 0    
4                   0 0   50 litros
5                   0 0
6                   0 0
7               18,0 2,0 0 0 lluvia acumulada en el año
8                   0 0    
9                   0 0   50 litros
10                   0 0
11                   0 0
12                   0 0
13                   0 0 temperatura exterior maxima
14               14,0 0,0 0 0    
15                   0 0 max= 18,0 ºC
16                   0 0 media= 13,8 ºC
17                   0 0
18                   0 0 temperatura exterior minima
19                   0 0    
20                   0 0 min= -6,0 ºC
21                   0 0 media= -2,0 ºC
22                   0 0
23                   0 0
24                   0 0
25                   0 0
26                   0 0
27                   0 0
28               11,0 -6,0 50 50
29                   0 50