Marzo 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      50 Total anterior
1                   0 50
2                   0 50 lluvia acumulada en el mes
3                   0 50    
4                   0 50   14 litros
5                   0 50
6               11,0 -8,0 0 50
7                   0 50 lluvia acumulada en el año
8                   0 50    
9                   0 50   64 litros
10                   0 50
11               10,0 -2,0 0 50
12                   0 50
13                   0 50 temperatura exterior maxima
14                   0 50    
15                   0 50 max= 19,0 ºC
16                   0 50 media= 13,3 ºC
17                   0 50
18                   0 50 temperatura exterior minima
19                   0 50    
20                   0 50 min= -8,0 ºC
21                   0 50 media= -4,7 ºC
22                   0 50
23                   0 50
24                   0 50
25                   0 50
26                   0 50
27               19,0 -4,0 14 64
28                   0 64
29                   0 64
30                   0 64
31                   0 64