Abril 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      64 Total anterior
1                   0 64
2                   0 64 lluvia acumulada en el mes
3               9,0 0,0 93 157    
4                   0 157   163 litros
5                   0 157
6                   0 157
7                   0 157 lluvia acumulada en el año
8                   0 157    
9                   0 157   227 litros
10                   0 157
11                   0 157
12                   0 157
13                   0 157 temperatura exterior maxima
14                   0 157    
15                   0 157 max= 18,0 ºC
16                   0 157 media= 14,5 ºC
17               15,0 -2,0 38 195
18                   0 195 temperatura exterior minima
19                   0 195    
20                   0 195 min= -2,0 ºC
21                   0 195 media= 0,5 ºC
22                   0 195
23               16,0 0,0 16 211
24                   0 211
25                   0 211
26                   0 211
27                   0 211
28                   0 211
29                   0 211
30               18,0 4,0 16 227