Junio 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      293 Total anterior
1                   0 293
2                   0 293 lluvia acumulada en el mes
3                   0 293    
4                   0 293   62 litros
5                   0 293
6                   0 293
7                   0 293 lluvia acumulada en el año
8                   0 293    
9                   0 293   355 litros
10                   0 293
11                   0 293
12               25,0 8,0 40 333
13                   0 333 temperatura exterior maxima
14                   0 333    
15                   0 333 max= 28,0 ºC
16                   0 333 media= 25,5 ºC
17                   0 333
18                   0 333 temperatura exterior minima
19               24,0 9,0 22 355    
20                   0 355 min= 8,0 ºC
21                   0 355 media= 9,8 ºC
22                   0 355
23                   0 355
24               25,0 8,0 0 355
25                   0 355
26                   0 355
27               28,0 14,0 0 355
28                   0 355
29                   0 355
30                   0 355