Julio 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      355 Total anterior
1                   0 355
2                   0 355 lluvia acumulada en el mes
3               28,0 13,0 0 355    
4                   0 355   75 litros
5                   0 355
6                   0 355
7                   0 355 lluvia acumulada en el año
8                   0 355    
9                   0 355   430 litros
10                   0 355
11                   0 355
12                   0 355
13                   0 355 temperatura exterior maxima
14                   0 355    
15                   0 355 max= 31,0 ºC
16                   0 355 media= 28,3 ºC
17               25,0 8,0 25 380
18                   0 380 temperatura exterior minima
19                   0 380    
20                   0 380 min= 8,0 ºC
21                   0 380 media= 12,0 ºC
22                   0 380
23                   0 380
24               31,0 14,0 0 380
25                   0 380
26                   0 380
27                   0 380
28                   0 380
29                   0 380
30                   0 380
31               29,0 13,0 50 430