Octubre 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      535 Total anterior
1                   0 535
2               25,0 7,0 0 535 lluvia acumulada en el mes
3                   0 535    
4                   0 535   34 litros
5                   0 535
6                   0 535
7                   0 535 lluvia acumulada en el año
8                   0 535    
9                   0 535   569 litros
10                   0 535
11                   0 535
12                   0 535
13               24,0 5,0 4 539 temperatura exterior maxima
14                   0 539    
15                   0 539 max= 25,0 ºC
16                   0 539 media= 21,2 ºC
17               16,0 2,0 2 541
18                   0 541 temperatura exterior minima
19                   0 541    
20                   0 541 min= 2,0 ºC
21                   0 541 media= 4,2 ºC
22                   0 541
23               19,0 5,0 2 543
24                   0 543
25                   0 543
26                   0 543
27                   0 543
28                   0 543
29                   0 543
30               22,0 2,0 26 569
31                   0 569