Diciembre 2004
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      585 Total anterior
1                   0 585
2                   0 585 lluvia acumulada en el mes
3                   0 585    
4               16,0 -4,0 33 618   43 litros
5                   0 618
6                   0 618
7                   0 618 lluvia acumulada en el año
8                   0 618    
9                   0 618   628 litros
10                   0 618
11                   0 618
12                   0 618
13                   0 618 temperatura exterior maxima
14                   0 618    
15                   0 618 max= 16,0 ºC
16                   0 618 media= 14,5 ºC
17                   0 618
18                   0 618 temperatura exterior minima
19                   0 618    
20                   0 618 min= -4,0 ºC
21                   0 618 media= -4,0 ºC
22                   0 618
23               13,0 -4,0 10 628
24                   0 628
25                   0 628
26                   0 628
27                   0 628
28                   0 628
29                   0 628
30                   0 628
31                   0 628