Febrero 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      13 Total anterior
1                   0 13
2                   0 13 lluvia acumulada en el mes
3                   0 13    
4                   0 13   33 litros
5               12,0 -8,0 0 13
6                   0 13
7                   0 13 lluvia acumulada en el año
8                   0 13    
9                   0 13   46 litros
10                   0 13
11                   0 13
12               11,0 -2,0 25 38
13                   0 38 temperatura exterior maxima
14                   0 38    
15                   0 38 max= 14,0 ºC
16                   0 38 media= 12,3 ºC
17                   0 38
18                   0 38 temperatura exterior minima
19                   0 38    
20                   0 38 min= -10,0 ºC
21                   0 38 media= -6,7 ºC
22                   0 38
23                   0 38
24                   0 38
25                   0 38
26               14,0 -10,0 8 46
27                   0 46
28                   0 46
29                   0 46