Marzo 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      46 Total anterior
1                   0 46
2                   0 46 lluvia acumulada en el mes
3                   0 46    
4                   0 46   15 litros
5               7,0 -10,0 0 46
6                   0 46
7                   0 46 lluvia acumulada en el año
8                   0 46    
9                   0 46   61 litros
10                   0 46
11                   0 46
12                   0 46
13                   0 46 temperatura exterior maxima
14                   0 46    
15                   0 46 max= 21,0 ºC
16                   0 46 media= 15,3 ºC
17                   0 46
18                   0 46 temperatura exterior minima
19                   0 46    
20                   0 46 min= -10,0 ºC
21                   0 46 media= -6,7 ºC
22                   0 46
23                   0 46
24                   0 46
25               21,0 -8,0 6 52
26                   0 52
27                   0 52
28               18,0 -2,0 9 61
29                   0 61
30                   0 61
31                   0 61