Abril 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      61 Total anterior
1                   0 61
2                   0 61 lluvia acumulada en el mes
3                   0 61    
4                   0 61   31 litros
5                   0 61
6                   0 61
7                   0 61 lluvia acumulada en el año
8                   0 61    
9               16,0 -3,0 18 79   92 litros
10                   0 79
11                   0 79
12                   0 79
13                   0 79 temperatura exterior maxima
14                   0 79    
15                   0 79 max= 24,0 ºC
16                   0 79 media= 18,7 ºC
17                   0 79
18                   0 79 temperatura exterior minima
19                   0 79    
20                   0 79 min= -3,0 ºC
21                   0 79 media= -0,7 ºC
22                   0 79
23               16,0 -3,0 13 92
24                   0 92
25                   0 92
26                   0 92
27                   0 92
28                   0 92
29                   0 92
30               24,0 4,0 0 92