Junio 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      167 Total anterior
1                   0 167
2                   0 167 lluvia acumulada en el mes
3                   0 167    
4                   0 167   62 litros
5                   0 167
6                   0 167
7                   0 167 lluvia acumulada en el año
8                   0 167    
9                   0 167   229 litros
10                   0 167
11                   0 167
12               25,0 9,0 6 173
13                   0 173 temperatura exterior maxima
14                   0 173    
15                   0 173 max= 27,0 ºC
16                   0 173 media= 25,7 ºC
17                   0 173
18               25,0 9,0 0 173 temperatura exterior minima
19                   0 173    
20                   0 173 min= 9,0 ºC
21                   0 173 media= 10,3 ºC
22                   0 173
23               27,0 13,0 56 229
24                   0 229
25                   0 229
26                   0 229
27                   0 229
28                   0 229
29                   0 229
30                   0 229