Julio 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      229 Total anterior
1               30,0 13,0 0 229
2                   0 229 lluvia acumulada en el mes
3                   0 229    
4                   0 229   40 litros
5                   0 229
6                   0 229
7                   0 229 lluvia acumulada en el año
8                   0 229    
9                   0 229   269 litros
10                   0 229
11                   0 229
12                   0 229
13                   0 229 temperatura exterior maxima
14                   0 229    
15               29,0 9,0 30 259 max= 30,0 ºC
16                   0 259 media= 29,7 ºC
17                   0 259
18                   0 259 temperatura exterior minima
19                   0 259    
20                   0 259 min= 9,0 ºC
21                   0 259 media= 11,0 ºC
22                   0 259
23                   0 259
24                   0 259
25                   0 259
26                   0 259
27                   0 259
28                   0 259
29               30,0 11,0 10 269
30                   0 269
31                   0 269