Octubre 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      470 Total anterior
1                   0 470
2                   0 470 lluvia acumulada en el mes
3                   0 470    
4                   0 470   140 litros
5                   0 470
6                   0 470
7                   0 470 lluvia acumulada en el año
8                   0 470    
9                   0 470   610 litros
10                   0 470
11                   0 470
12                   0 470
13                   0 470 temperatura exterior maxima
14                   0 470    
15                   0 470 max= 20,0 ºC
16                   0 470 media= 18,5 ºC
17                   0 470
18                   0 470 temperatura exterior minima
19                   0 470    
20                   0 470 min= 6,0 ºC
21                   0 470 media= 6,5 ºC
22               20,0 6,0 120 590
23                   0 590
24                   18 608
25                   0 608
26                   0 608
27                   0 608
28                   0 608
29               17,0 7,0 2 610
30                   0 610
31                   0 610