Diciembre 2005
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      691 Total anterior
1                   0 691
2                   0 691 lluvia acumulada en el mes
3               11,0 -4,0 34 725    
4                   0 725   34 litros
5                   0 725
6                   0 725
7                   0 725 lluvia acumulada en el año
8               8,0 -3,0 0 725    
9                   0 725   725 litros
10                   0 725
11                   0 725
12                   0 725
13                   0 725 temperatura exterior maxima
14                   0 725    
15                   0 725 max= 12,0 ºC
16                   0 725 media= 10,8 ºC
17               12,0 -2,0 0 725
18                   0 725 temperatura exterior minima
19                   0 725    
20                   0 725 min= -8,0 ºC
21                   0 725 media= -4,3 ºC
22                   0 725
23                   0 725
24                   0 725
25                   0 725
26                   0 725
27                   0 725
28                   0 725
29                   0 725
30               12,0 -8,0 0 725
31                   0 725