Febrero 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      90 Total anterior
1                   0 90
2                   0 90 lluvia acumulada en el mes
3                   0 90    
4               8,0 -4,0 0 90   20 litros
5                   0 90
6                   0 90
7                   0 90 lluvia acumulada en el año
8                   0 90    
9                   0 90   110 litros
10                   0 90
11                   0 90
12                   0 90
13                   0 90 temperatura exterior maxima
14                   0 90    
15                   0 90 max= 12,0 ºC
16                   0 90 media= 9,7 ºC
17               12,0 -1,0 0 90
18                   0 90 temperatura exterior minima
19                   0 90    
20                   0 90 min= -4,0 ºC
21                   0 90 media= -3,0 ºC
22                   0 90
23                   0 90
24                   0 90
25               9,0 -4,0 20 110
26                   0 110
27                   0 110
28                   0 110
29                   0 110