Marzo 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      110 Total anterior
1                   0 110
2                   0 110 lluvia acumulada en el mes
3                   0 110    
4                   0 110   57 litros
5                   0 110
6                   0 110
7                   0 110 lluvia acumulada en el año
8                   0 110    
9                   0 110   167 litros
10                   0 110
11                   0 110
12                   0 110
13                   0 110 temperatura exterior maxima
14               5,0 -4,0 17 127    
15                   0 127 max= 5,0 ºC
16                   0 127 media= 5,0 ºC
17                   0 127
18                   0 127 temperatura exterior minima
19               5,0 1,0 22 149    
20                   0 149 min= -4,0 ºC
21                   0 149 media= -0,7 ºC
22                   0 149
23                   0 149
24                   0 149
25               5,0 1,0 18 167
26                   0 167
27                   0 167
28                   0 167
29                   0 167
30                   0 167
31                   0 167