Abril 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      167 Total anterior
1                   0 167
2                   0 167 lluvia acumulada en el mes
3                   0 167    
4                   0 167   34 litros
5                   0 167
6                   0 167
7                   0 167 lluvia acumulada en el año
8               18,0 4,0 30 197    
9                   0 197   201 litros
10                   0 197
11                   0 197
12                   0 197
13                   0 197 temperatura exterior maxima
14               15,0 0,0 0 197    
15                   0 197 max= 18,0 ºC
16                   0 197 media= 16,8 ºC
17               16,0 6,0 0 197
18                   0 197 temperatura exterior minima
19                 4,0 0 197    
20                   0 197 min= 0,0 ºC
21                   0 197 media= 3,6 ºC
22                   0 197
23                   0 197
24                   0 197
25                   0 197
26                   0 197
27                   0 197
28                   0 197
29               18,0 4,0 4 201
30                   0 201