Junio 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      218 Total anterior
1                   0 218
2                   0 218 lluvia acumulada en el mes
3                   0 218    
4                   0 218   61 litros
5               22,0 5,0 0 218
6                   0 218
7                   0 218 lluvia acumulada en el año
8               22,0 11,0 0 218    
9                   0 218   279 litros
10                   0 218
11               24,0 11,0 1 219
12                   0 219
13                   0 219 temperatura exterior maxima
14                   0 219    
15                   0 219 max= 29,0 ºC
16                   0 219 media= 24,7 ºC
17                   0 219
18               25,0   0 219 temperatura exterior minima
19                   0 219    
20                   0 219 min= 5,0 ºC
21                   0 219 media= 10,5 ºC
22                   0 219
23                   0 219
24               29,0 15,0 3 222
25                   0 222
26                   0 222
27                   0 222
28                   0 222
29               26,0   57 279
30                   0 279