Julio 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      279 Total anterior
1               27,0 15,0 1 280
2                   0 280 lluvia acumulada en el mes
3                   0 280    
4                   0 280   132 litros
5                   0 280
6                 13,0 16 296
7                   0 296 lluvia acumulada en el año
8                   0 296    
9               27,0 14,0 0 296   411 litros
10                   0 296
11                   0 296
12                   0 296
13                   0 296 temperatura exterior maxima
14                   0 296    
15                   0 296 max= 28,0 ºC
16               27,0 14,0 90 386 media= 27,2 ºC
17                   0 386
18                   0 386 temperatura exterior minima
19                   0 386    
20                   0 386 min= 13,0 ºC
21                   0 386 media= 14,7 ºC
22               28,0   0 386
23               27,0 18,0 0 386
24                   0 386
25                   25 411
26                   0 411
27                   0 411
28                   0 411
29               27,0 14,0 0 411
30                   0 411
31                   0 411