Octubre 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      555 Total anterior
1               21 14   555
2                     555 lluvia acumulada en el mes
3                     555    
4                     555   42 litros
5                   5 560
6                     560
7               20 6   560 lluvia acumulada en el año
8                     560    
9                     560   597 litros
10                     560
11                     560
12                   15 575
13                     575 temperatura exterior maxima
14                     575    
15               17 6   575 max= 21,0 ºC
16                     575 media= 18,5 ºC
17                     575
18                   20 595 temperatura exterior minima
19                     595    
20                     595 min= 6,0 ºC
21                     595 media= 8,8 ºC
22               16 9 2 597
23                     597
24                     597
25                     597
26                     597
27                     597
28                     597
29                     597
30                     597
31                     597