Diciembre 2006
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      622 Total anterior
1                   0 622
2                   0 622 lluvia acumulada en el mes
3                   0 622    
4                   0 622   26 litros
5                   4 626
6                   0 626
7               11   0 626 lluvia acumulada en el año
8                   0 626    
9                 0 0 626   648 litros
10                   0 626
11                   0 626
12                   0 626
13                   0 626 temperatura exterior maxima
14                   0 626    
15                   0 626 max= 11,0 ºC
16                   0 626 media= 10,0 ºC
17                   22 648
18                   0 648 temperatura exterior minima
19                   0 648    
20                   0 648 min= -4,0 ºC
21                   0 648 media= 0,9 ºC
22                   0 648
23               7 -4 0 648
24                   0 648
25               11 3 0 648
26               10 2 0 648
27               11 2 0 648
28               10 2 0 648
29               10 1 0 648
30               10   0 648
31                   0 648