Diciembre 2013
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia Volver
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      962,4 Total anterior
1 32 30 16     10,9 9,3 11,2 -0,2 0 962,5  
2 14 20 17     9,7 9,3 8 1 0 962,5 lluvia acumulada en el mes
3 18 28 17     11 9,2 14,6 4,3 0 962,5    
4 16 18 16     11,9 9,6 15,7 4 0 962,5   24,8 litros
5 17 19 16     12,4 10,1 16,3 4,1 0 962,5
6 18 18 16     21,9 10,5 16,3 3,8 0 962,5
7 10 19 16     21,4 17,2 14,8 4,7 0 962,5 lluvia acumulada en el año
8 9 19 16     21 16 13 2,7 0 962,5    
9 0 19 16     16,6 14,3 14 3,2 0 962,5   987,2 litros
10 10 19 16     20,3 13,5 14,6 2,7 0 962,5
11 0 28 16     21,1 15,9 9,3 2,2 0 962,5
12 10 19 16     16 14 11,7 2,1 0 962,5
13 8 19 16     15,1 13,3 13 2,7 0 962,5 temperatura exterior maxima
14 9 22 17     14,4 12,7 12,5 3,9 0 962,5    
15 16 18 16     14,5 12,4 16,5 5,5 0 962,5 max= 16,5 ºC
16 10 19 16     14,4 12,4 15,1 2,5 0 962,5 media= 10,8 ºC
17 24 43 19     13,3 12,1 8,8 0,4 0 962,5
18 29 36 18     13,3 11,6 11,1 1,4 0 962,5 temperatura exterior minima
19 29 78 29     18,2 11,2 5,4 3,6 3 965,8    
20 22 69 17     18,5 13,1 6,7 1 0 965,9 min= -2,1 ºC
21 19 20 16     13,4 11,6 9,8 0,2 0 965,9 media= 2,1 ºC
22 23 24 17     20,7 11,1 11,7 2,7 0 965,9
23 30 29 17     21,7 18,6 11 2,4 0 965,9
24 49 68 28     21,9 16,7 7,3 3,9 7 972,6
25 38 75 32     21,3 16,2 5,1 1,4 13 985,4
26 58 34 18     21,2 17,5 4,3 0,9 0 985,4
27 60 38 18     21 14,7 11,3 0 0 985,4
28 38 54 25     14,7 12,4 7,7 0,7 2 987,2
29 16 31 17     13,1 11,4 7,8 -1,3 0 987,2
30 0 23 18     11,4 10,4 6,2 -2,1 0 987,2 Volver
31 18 36 18     10,4 9,8 5 0,4 0 987,2