Septiembre 2014
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia Volver
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      646,8 Total anterior
1 0 54 15     21,8 20,7 24,4 12,7 0 646,8  
2 0 42 15     21,1 19,8 24,5 14,1 0 646,8 lluvia acumulada en el mes
3 0 51 22     21,2 19,8 23,5 14,2 0 646,8    
4 0 75 28     20,9 20,1 21,2 15 1 648,1   57,2 litros
5 0 50 28     20,7 19,5 21,4 13,3 0 648,2
6 0 43 21     20,8 19,6 24,3 14,5 1 649,2
7 0 38 20     21 19,6 24,5 14,7 0 649,5 lluvia acumulada en el año
8 0 40 15     20,6 19,4 23,8 14,6 0 649,5    
9 0 43 23     20,4 19,4 21,3 13,6 0 649,5   704 litros
10 17 40 20     20,6 19,2 24 13,8 0 649,5
11 21 45 15     21,7 20,4 26,3 15 1 650,3
12 12 45 25     21,8 20,7 22 13,8 0 650,5
13 22 56 22     21,9 20,8 23,5 13,4 0 650,5 temperatura exterior maxima
14 24 47 22     21,6 20,5 22,8 13,1 3 653,3    
15 23 46 17     20,6 19,9 20,9 11,3 2 655,1 max= 26,3 ºC
16 8 45 19     21,9 19,4 21,8 11,7 0 655,1 media= 21,3 ºC
17 18 63 23     22 20,6 20,6 12,3 3 658
18 0 47 22     21,1 19,9 21,2 12,6 0 658,4 temperatura exterior minima
19 28 49 17     20,2 19,4 21 12,6 0 658,7    
20 0 41 14     24,1 19,2 21,6 13,5 0 658,7 min= 6,3 ºC
21 18 28 15     24,2 20,2 21,1 13,9 0 658,7 media= 12,4 ºC
22 14 54 24     20,2 19,1 17,3 13 0 659
23 23 67 24     22 18,7 17,7 10,3 2 661,4
24 18 67 33     22 19,5 16,5 9,6 2 663,1
25 14 61 15     21,6 19,2 18,7 7,4 0 663,1
26 18 43 20     19,6 18,5 19,5 6,3 0 663,1
27 9 39 17     19,3 18 20,1 8,4 0 663,1
28 0 75 26     18,4 17,7 15,7 10,4 41 704
29 0 79 25     18,7 17,4 19,9 11,2 0 704 Volver
30 0 68 34     17,8 17,4 16,4 11,2 0 704