Diciembre 2014
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia Volver
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      991,3 Total anterior
1 24 70 38     13 12,8 11,3 2,1 0,0 991,3  
2 18 55 37     20,2 12,6 13,2 2,1 0,0 991,3 lluvia acumulada en el mes
3 30 100 41     19,5 13,8 9,7 -0,5 0,0 991,3    
4 10 100 65     17,9 13,7 5,9 0,4 0,1 991,4   4,7 litros
5 18 71 39     13,7 13,1 10 0,2 0,2 991,6
6 24 51 37     13,1 12,5 7,1 -0,1 0,0 991,6
7 25 48 36     12,6 12,2 9,1 0,2 0,0 991,6 lluvia acumulada en el año
8 37 51 38     12,3 11,9 9,9 2,3 0,0 991,6    
9 46 62 39     11,9 11 3,2 -2,7 0,4 992   996 litros
10 17 43 38     11 10,7 5,1 -2,2 0,0 992
11 29 60 36     10,9 10,5 13,1 1,5 0,0 992
12 41 60 36     10,9 10,6 10,4 0,5 0,0 992
13 38 43 36     20,6 10,7 12,5 4,1 0,0 992 temperatura exterior maxima
14 36 68 43     21,7 13,7 10 3,8 0,3 992,3    
15 16 80 57     13,7 12,5 4,6 2,8 3,7 996 max= 17,6 ºC
16 22 59 38     20,1 12 11,1 2,3 0,0 996 media= 10,5 ºC
17 33 49 40     19,4 12,6 8,7 2,4 0,0 996
18 25 53 39     12,6 12,2 15,7 6 0,0 996 temperatura exterior minima
19 12 51 38     12,5 12,1 16,5 6,3 0,0 996    
20 40 59 38     12,6 12,2 14 4,7 0,0 996 min= -4,3 ºC
21 19 46 36     12,6 12,2 15,7 4,1 0,0 996 media= 1,5 ºC
22 22 38 35     12,7 12,2 17,6 4,2 0,0 996
23 22 38 36     20,8 12,3 16,2 5,2 0,0 996
24 18 39 36     23,7 13,5 12,6 1,7 0,0 996
25 22 41 36     22,7 14,1 12,1 0,6 0,0 996
26 13 43 36     23,8 16,8 11,2 3,2 0,0 996
27 49 60 39     22,3 15,2 8,7 0,7 0,0 996
28 41 77 38     15,2 13,5 3,7 -2,7 0,0 996
29 37 41 38     13,5 12,3 5,4 -4,3 0,0 996
30 37 40 36     12,3 11,8 8,4 -1,6 0,0 996 Volver
31 25 40 36     11,8 11,5 12,2 0,2 0,0 996