Noviembre 2014
Viento Humedad Exterior Temperatura suelo Temperatura Interior Temperatura Exterior Lluvia Lluvia Volver
Date Max Max Min Max Min Max Min Max Min dia Total
  km/hr % % ºC ºC °C °C °C °C mm mm
                      754,2 Total anterior
1 9 38 17     20,9 17,3 18,6 8,1 0 754,2  
2 18 44 21     18 17,3 17,1 8,2 0 754,2 lluvia acumulada en el mes
3 47 69 29     17,5 16,9 13,3 8,3 7 761,2    
4 36 89 29     18,6 16,3 10,1 3,3 26 787,6   237,1 litros
5 22 70 18     17,1 15,9 11,1 1,2 0 787,6
6 18 30 16     16,7 15,6 11,4 0,5 0 787,6
7 16 41 16     17,7 15,6 16,5 2,2 0 787,6 lluvia acumulada en el año
8 21 49 18     16,1 15,6 12 3,3 0 787,6    
9 0 43 29     15,6 14,9 7,1 3 0 787,6   991,3 litros
10 0 44 28     14,9 14,5 9,4 2,7 0 787,6
11 36 56 25     14,5 14 7,7 1,8 3 790,3
12 17 51 20     14,2 13,8 13,3 2,7 0 790,3
13 23 40 17     14,1 13,7 15,3 2,1 0 790,3 temperatura exterior maxima
14 23 76 30     17,5 13,8 10,4 6,7 13 803,4    
15 57 49 24     17,7 14,4 9,7 4,2 0 803,4 max= 18,6 ºC
16 57 36 19     18,4 14,6 9,6 1,8 0 803,4 media= 11,9 ºC
17 43 58 21     14,7 14,2 9,8 2,2 0 803,5
18 18 42 21     14,2 13,8 11,3 0,7 0 803,5 temperatura exterior minima
19 18 43 16     14 13,7 15,7 2,7 0 803,5    
20 14 27 16     14 13,7 16,9 5,8 0 803,5 min= 0,5 ºC
21 12 29 18     14,1 13,8 17,1 7,1 0 803,5 media= 4,6 ºC
22 10 27 19     14,1 13,9 15,4 8,9 0 803,5
23 29 26 17     14,1 14 13,3 9,7 0 803,5
24 10 54 24     14 13,9 12 8,4 2 805,6
25 12 64 40     17,9 13,8 12,4 7,5 1 806,5
26 28 100 53     19,8 14,7 8,2 4,6 11 817,2
27 36 100 56     19,9 14,7 8,5 2,9 3 820,3
28 57 100 51     14,7 13,9 8,2 4,9 40 860,7
29 38 100 73     13,9 13,4 8,2 7,3 109 969,9 Volver
30 45 100 59     13,4 12,9 8,8 6,5 21 991,3